İklim Değişikliği farklı boyutlarıyla sebep ve sonuç ilişkisiyle ele alındı

İzmir Kent Konseyi ev sahipliğinde, İzKK Afetler Çalışma Grubu, İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği,  Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Derneği işbirliğiyle, “İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklar Farkındalık Toplantısı” İzmir Sanat’ta gerçekleşti.

 
Planlama, organizasyon ve moderatörlüğünü İzKK Afetler Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Prof.Dr.Zerrin TOPRAK ve Afet Yönetimi Uzmanı Servet ERTAŞ’ın birlikte yaptıkları toplantıda,”Küresel İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklar konusu çok yönlü olarak ele alındı. 
Konuşmacılardan Prof.Dr.Doğan YAŞAR’ın aşırı sıcaklardan etkilenerek hasta olduğu ve katılamadığı toplantıda onun yerine söz alan İZ-AFED Derneği Başkanı Servet ERTAŞ; İklim değişikliği; günümüzde “kriz” seviyesine gelmiş küresel bir sorun olup, ülke ya da bölge sınırı tanımayan etkilere sahiptir.  Bu nedenledir ki, bazı çevrelerce “iklim krizi” veya “iklim afeti” şeklinde tanımlamalar yapılmaktadır. Hava, su ve toprak kirliliğinin ekolojik bozulmaya yol açtığı; küresel ısınmanın ise bu döngünün bir parçası olduğu yadsınamayacağını belirtti. ERTAŞ; “İklim değişikliği ile birlikte aşırı sıcaklar, kuraklık, kıtlık, su kıtlığı(susuzluk) sıcak hava akımları, deniz seviyesinin yükselmesi, yaygın orman yangınları, ani ve aşırı yağışlar, ani sel ve su baskınları gibi pek çok meteorolojik afetlerin döngüsel bir ilişkide olduğu, birbirlerini etkiledikleri-tetikledikleri aşikardır.” diye sözlerini tamamlayarak, sırayı “İklim Değişiklikleri ve İnsan Sağlığı” başlığında Uz.Dr.Ülkümen RODOPLU’ya bıraktı.  RODOPLU; “Bedenimiz ekstrem hava olaylarına, (bu olaylar hızlı değişiklik yarattığı için) hemen adapte olamamaktadır.  Bu nedenle idarenin uyarıları önem taşımaktadır.  Sıcak çarpması çok kolay ölüme götüren bir olaydır. Özellikle çocuk, genç sporcular hızla su kaybettiğini fark etmeyebilir onun için açık alanda çalışanların günde  5 litre ve kapalı alanda çalışanlar için de 1,5 litre su içmesini öneriyoruz” dedi..
 
 
“Değişen İklim Koşullarında Gıda Güvenliği ve Tarım” başlığında Ziraat Müh. Belkıs ÜNER; “Çeşitli nedenlerle gerçekleşen nüfus artışı önemli bir stratejik değişken olup tarıma olan baskısı ve iklim ilişkisinin bütünleşik değerlendirilmesi gerekmektedir. Hali hazırda yaşadığımız yanında olguları nasıl durdurabiliriz konusu çoktan kapanmıştır artık bu ortamda nasıl ayakta ve hayatta kalabiliriz sağlıklı bir biçimde konusunun eylem planının oluşturulması ve herkesçe bilinmesi önem taşımaktadır.

– Özellikle tarım sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerde ekolojik merkezli düşünmek gerekmektedir. Oysaki ekonomi merkezli düşünülmesi çıkar üzerinden konuların değerlendirmesi toplumsal zarara yol açmaktadır.” diyerek sözü bir sonraki konuşmacıya bıraktı. 

 
“Küresel Isınmaya Karşı Nasıl Bir Mimarlık” başlığında Mimar Şeref ALDEMİR ise Çarpık ve plansız kentleşmenin sonucu olan betonlaşma, daha fazla yerüstü suyunun buharlaşmasına ve hava sıcaklıkların artmasına neden olmaktadır.  Küresel ısınmanın etkisiyle kentsel ısı adası etkisi şiddetlenecek ve suya olan talep artacaktır” diyerek, küresel ısınmaya mimari açıdan değerlendirme yaptı.
 
,”Küresel Deniz Seviyesi ve Artan Sıcaklıklar” başlığında Dr.Ayşenur BALCILAR,”Orman Güvenliği ve Yangı Olgusuna Çok Yönlü Yaklaşım” başlığında İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd Proje Müd. Hatice Suna BİNA,”İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği” başlığında Lütfiye KADER, birer konuşma yaptılar. “Duy Gör Anlat Eyleme Geç:İklim Olayları ve Medyanın Sorumluluğu” başlığında Yönetmen Hatice DEMİR katılımcılara konunun medyadan yansıma şekline dair bir sunum yaptı. İZ-AFED Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup; iklim değişikliği, çevre kirliği ve atıklar ilişkisini anlatarak; “Kaynağında ayrıştırılmayan ve geri dönüşüme kazandırılmayan atıkların, ekolojik tahribata neden olmalarının yanı sıra, bu atıkların kimyasal tepkimeye girmeleri veya yanmalarıyla ortaya çıkan zararlı gazlar da, atmosferin emisyon yükünü artacak önemli bir sorundur.” dedi.
 
“İklim Adaleti, Nesiller Arası Adalet, Hak ve Sorumluluklar” başlığında İZ-AFED Derneği Başkan Yardımcısı Av.Birgül DEĞİRMENCİ ise Nesiller arasında adaleti de dikkate alan  evrensel hukuki düzenlemeler bütüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda öncelikle fosil yakıtlara bağımlılığı sona erdirecek temiz enerji kaynaklarına yönelmek, sera gazları emisyonlarını minimize etmek gerekiyor.  Tüm ülke hükümetlerinin bu konuda samimiyetle davranmaları, tehlikenin boyunlarını görüp, daha radikal ve somut adımlar atmaları gerekiyor.

İnsanlar, hayvanlar ve tüm canlıların içinde yaşadıkları ve bir parçası oldukları çevreyi korumanın, aynı zamanda yaşam hakkını korumak olduğu, bilinciyle hareket edilmelidir. Yapılacak bu konudaki çalıştaylarda iklim değişikliği temalarının da temel alınması önemlidir.

 ve “Duy Gör Anlat Eyleme Geç:İklim Olayları ve Medyanın Sorumluluğu” başlığında Yönetmen Hatice DEMİR katılımcılara konu başlıkları kapsamında sunumlarını gerçekleştirdiler.

İzKK Afetler Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Prof.Dr.Zerrin TOPRAK, alanında uzman konuklar tarafından konunun tüm boyutlarının ele alınıp sorunu tartışmak için bir araya geldiklerini belirtti.TOPRAK toplantının amacının,”Kentimiz için stratejik eylem planlarında nasıl rol alabiliriz?”sorusuna yanıt bulmak olduğunu vurguladı.Afet Yönetimi Uzmanı Servet ERTAŞ’da etkinliğin bilimsel, multidisipliner ve katılımcı bir etkinlik olduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda değerli konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*