Avrupa Birliğinden Binalar için Yeni ve Zorlu Hedefler

Mayıs 17, 2024 habertiye 0

Avrupa Parlamentosu binalardan kaynaklanan enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını kademeli olarak azaltma hedefleri kapsamında yeni bir adım atarak daha önce sunulan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılması tasarısını Mart 2024’de onayladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan 1 milyar ABD Doları Tutarındaki Dağıtık Güneş Enerjisi ve Batarya Enerji Depolama Sistemleri Yatırımları Programına Destek

Mayıs 16, 2024 habertiye 0

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Dünya Bankası (IBRD) arasında, Türkiye’deki dağıtık güneş enerjisi projelerini desteklemek amacıyla 300 milyon Avro ve Clean Technology Fund (CTF) ile batarya enerji depolama sistemlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşmaları imzaladı.