Uzmanlar Haftasonu Yapılan 2023 YKS’yi Değerlendirildi. “Türkçe ve Matematik Belirleyici Olacak”

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sınavı tamamlandı. Sevinç Eğitim Kurumları Eğitim Öğretim Direktörü Murat Gürsoy ve bölüm başkanları YKS 2023 sınavını değerlendirdi. Sınav ile ilgili genel kanı TYT Türkçe sorularının uzun, AYT matematik sorularının ise yoğun işlem gerektiren sorulardan oluştuğu yönünde oldu.

“TYT Türkçe ve AYT Matematik Testlerindeki Netler Belirleyici Olacak”

Sınav ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Sevinç Eğitim Kurumları Eğitim Öğretim Direktörü Murat Gürsoy, TYT’ye 3 milyon 527 bin 463 adayın, AYT’ye ise 2 milyon 573 bin 136 adayın başvuru yaptığını vurguladı. 2023 YKS’nin ÖSYM tarafından açıklanan müfredat çerçevesinde gerçekleştirildiğini dile getiren Gürsoy, “TYT Türkçe testindeki paragraf soruları öğrencilerin daha fazla zaman harcamasına neden olmuştur. AYT Matematik soruları yoğun işlem gerektiren sorulardan oluşmuştur. YKS sıralamasında TYT Türkçe ve AYT Matematik testlerindeki netlerin belirleyici olacağını, geçen yıl yaşanan yığılmaların yaşanmayacağını öngörüyoruz” dedi.

 

2023 TYT Türkçe Değerlendirmesi

2023 TYT Türkçe sorularının okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine olduğunu dile getiren Sevinç Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Merve Kaplan, “Sınavda ‘Sözcükte Anlam’ ve ‘Cümlede Anlam’ başlıklarından dörder soru çıkmıştır. Bu, beklenen düzeyde bir sayıdır. ‘Paragrafta Anlam’ başlığından çıkan 5 soru, bilhassa okuduğunu anlama ve muhakeme ederek yardımcı düşünceye ulaşma noktasında belirleyici olacaktır. Çünkü dikkat de isteyen sorulardır. Şaşırtıcı olarak bu sene ‘Ana Fikir’ başlığından direkt olarak tek soru sorulmuş, yardımcı düşünceye ağırlık verilmiştir” dedi.

Kaplan değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: “Dil bilgisi ise beklenilenin haricinde çok zorlayıcı olmamıştır. Yine de yeterli düzeyde belli kavram ve konu kapasitesini ilintilendirebilen öğrencinin yapabileceği özelliğe sahiptir. 33 anlam sorusu sorulmuştur. Yazım ve noktalama işaretlerinden ikişer tane soru sorulmuş ve geçen senenin aksine düşündürücü olmamıştır. Fiilimsi, cümlenin ögeleri, sözcük türleri soruları da temel düzeye hitap eder nitelikte yöneltilmiştir. Sınavda hemen hemen her düzeydeki öğrenci paragrafta anlam sorularında zorlanmıştır, bu eleyici olacaktır. Okuduğunu anlamak yine önemini hatırlatmıştır. Sınav orta zorluktadır.”

 

2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Değerlendirmesi

2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularını da değerlendiren Kaplan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları her sene olduğu gibi 6 anlam sorusuyla başlamıştır. Bunlardan birisi ‘Sözcükte Anlam’, diğerleri de ‘Paragrafta Anlam’ başlıklarından gelen kolay nitelikte sorulardır. ‘Söz Sanatları’ 4 farklı soru üzerinden öğrencilere sorulmuş olup kolay-orta niteliğe sahip sorulardır. Burada salt ezber değil, sanatın tam olarak ne olduğunu bilme-kavrama da ölçülmüştür. Mani ve varsağı sorularında olduğu gibi tür odaklı şiir soruları da karşımıza çıkmıştır. Özellikle 11. sınıf konularından ‘Tanzimat’, ‘Servetifünun’ ve ‘Milli Edebiyat’ dönemlerinden de kolay olan sorular sorulmuştur. Derslerde örnek metin olarak geçen Mehmet Akif Ersoy’un Küfe adlı eseri öğrenciye yöneltilmiş, ana eksen üzerinden gidiş belirlenmiştir. Mesnevi soruları her sene beklendiği ve sorulduğu üzere yine sorulmuş, ezber kabiliyeti olan öğrencilerin yapabileceği nitelikte olmuştur. Divan edebiyatı ve düz yazı türlerinden de soru gelmiş, örnek metin üzerinden sorularak öğrencinin bilgiyi ilişkilendirme kuvveti ölçmek istenmiştir. İlk kez bu sene tiyatro sorusu gelmemiştir. ‘Batı Edebiyatında Akımlar’ başlığı yine 11. sınıf konusudur ve basit düzeyde sorulmuştur. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1940 sonrası düzyazıdan tek soru gelmiş ve Haldun Taner cevabı çok bilindik, sık sık söz edilen, genel kültür ile de yapılabilecek tarzda hazırlanmıştır.”

 

2023 TYT Tarih ve AYT Tarih Değerlendirmesi

2023 TYT Tarih sorularını değerlendiren Sevinç Eğitim Kurumları Tarih Bölüm Başkanı Fatih Haktürk, soruların beklendiği gibi bilgi-yorum ve bilgi-analiz becerilerini ölçtüğünü dile getirdi. Haktürk, “ Sınav 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularını kapsamaktadır. Sınavın genel zorluk derecesinin kolay-orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sorular tarihi kavramlar ile dönem bilgisi ve yorumlanması şeklinde kurgulanmıştır. 2023 TYT Tarih sorularının ayırt edicilik oranının düşük olduğu ve sınava hazırlıklı öğrenciler ile hazırlıksız öğrenciler arasında bir fark yaratmayacağı söylenebilir” dedi.

Haktürk 2023 AYT Tarih sorularını ise şu şekilde değerlendirdi: “Soruların yoğunluklu olarak tarihi kavramlar, kronoloji, dönem bilgisi ve bilgi-yorum şeklinde sorulduğu söylenebilir. 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularını kapsamakla birlikte yoğunluklu olarak 9. ve 12. sınıf konularından sorular çıktığı görülmektedir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi orta-zor sorulardan oluşmakta olup soruların temel konu başlıklarından geldiği söylenebilir. Daha önceki yıllar ile karşılaştırıldığında belki tek farkın SOS-I sorularının beklenmedik bir biçimde SOS-II sorularına göre daha ayırt edici zorlukta olmasıdır.”

 

2023 TYT Coğrafya ve AYT Coğrafya Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Coğrafya Bölüm Başkanı Burçin Güçtekin, 2023 TYT Coğrafya soruları ile ilgili olarak “Coğrafya alanındaki 5 sorunun 2 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10. sınıf kazanımlarından oluşmakta olup, sorular MEB müfredatına uygunluk göstermektedir. Soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sorular net, anlaşılır ve bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Grafik okuryazarlığının ön planda olduğunu görmekteyiz” dedi. 

Güçtekin 2023 AYT Coğrafya soruları ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup, ağırlıklı olarak 11. sınıf kazanımlarına yer verilmiştir. Harita okuryazarlığı gelişmiş olan, düzenli çalışan, alan bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Zorluk derecesi orta düzeyde olup, soruların net ve anlaşılır nitelikte olduğu görülmektedir.”

 

2023 TYT Felsefe ve AYT Felsefe Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Felsefe Bölüm Başkanı Berrak Coşkun, 2023 TYT Felsefe sorularında bu yıl da salt bilgi isteyen ve bununla yetinen soruların olmadığını dile getirdi. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren sorularla karşı karşıya olduklarını dile getiren Coşkun, “Sorular, TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru anlama becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ve sonuç çıkarma yeteneğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. 11. ve 12. soru 10. Sınıf Felsefe ile Tanışma ünitesinden, 13. Soru 10. Sınıf Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri ünitesindeki Ahlak Felsefesi bölümünden, 14. Soru 11. Sınıf MS 2 – MS 15. Yüzyıl ünitesinden ve İslam felsefesinden, 15. soru ise 10. Sınıf müfredatında yer alan Bilgi Felsefesi/Bilginin Kaynağı Problemi konusundan çıkmıştır” dedi. Coşkun sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu grupta yer alan ilk dört soru oldukça kolay olmakla birlikte, 15. ve son soru zor olarak değerlendirilebilir. Din dersi almayanlar için sorulan ikinci gruptaki sorularda ise yine 10 ve 11. sınıf müfredatına yer verilmiştir. Bu grupta yer alan 21. soru 10. Sınıf Sanat Felsefesi/Ortak Estetik Yargılar konusundan, 22. Soru 11. Sınıf MÖ 6 – MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri konusundan, 23. Soru 11. Sınıf 15 – 17. Yüzyıl Felsefesi ünitesinden, 24 ve 25. sorular ise 11. Sınıf 18 – 19. Yüzyıl Felsefesi ünitesinden çıkmıştır. Genel olarak felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Coşkun 2023 AYT Felsefe sorularını ise şu şekilde değerlendirdi: “Felsefe grubu sorularının zorluk düzeyinin kolay ve orta seviyede olduğu söylenebilir. Sorular,  MEB tarafından belirlenen sınırlandırmalar dahilinde hazırlanmıştır. Öğrenciler sürpriz sayılabilecek bir soruyla karşılaşmamıştır. Öğrencinin muhakeme  gücünü test eden sorular, yorumlama yeteneğinin yanısıra bilgi de gerektirmektedir. Felsefe sorularında 10 ve 11. sınıf müfredatına yer verildiği görülmektedir. Psikoloji, sosyoloji  ve mantık kısmında ise sorular müfredata uygun temel konulardan seçilmiştir.”

 

2023 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Şeyma Doğan 2023 TYT soruları ile ilgili olarak şöyle değerlendirmelerde bulundu: “TYT Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi dersi soruları beklenilen gibi 9. ve 10. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Soruların büyük kısmının öğrencilerin anlama, yorumlama ve analiz yapma yeteneklerini ölçtüğü görülmektedir. Müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte bir soruda öğrencilerin 10. sınıf konularından bilgi düzeyi ölçülmüştür. Bu sorunun diğerlerine göre daha zor olduğu, bu sebeple ayırt edicilik özelliğinin fazla olduğu gözlenmiştir. Diğer sorular ise öğrencilerden anlama ve buna bağlı çıkarım yapmalarını isteyen beceri temelli sorular olmuştur. Genel olarak bakıldığında 4 yorum 1 bilgi olan sınavın zorluk derecesi orta düzeydedir.”

Doğan, 2023 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları 11. ve 12. sınıf müfredatından oluşmuş ve ayırt edici soruların ağırlıkta olduğu bir sınav olmuştur. Yahudilik, Ahilik teşkilatı, sıfır ondalık sayıyı bulan İslam âlimi Harizmî soruları öğrencilerin müfredata hakim olmalarını gerektiren bilgi soruları olmuştur. 3 soru ile bilgi düzeyini ölçen sınavın diğer 3 sorusu ise beklenilen gibi anlama, yorumlama ve analiz yapma becerilerini ölçmüştür. Müfredat dışı soru bulunmayan sınavın zorluk derecesi orta-zor düzeydedir.”

 

2023 TYT Matematik ve AYT Matematik Değerlendirmesi

2023 TYT Matematik sorularının müfredata uygun şekilde hazırlandığını ifade eden Sevinç Eğitim Kurumları Matematik Bölümü Başkanı Mustafa Yazagan, beklenen konulardan ve hatta beklenen sıra ve sayıda sorular sorulduğunu dile getirdi. Yazgan’ın 2023 TYT Matematik soruları için değerlendirmeleri ise şu şekilde: “Öğrencilerden matematiksel modelleme yeteneklerini kullanarak soruları doğru okuma ve yorumlama becerisi ile çözmeleri istenmiştir. Sınavın zorluk derecesi  orta seviyededir. Sınavda öncüllü problem soruları, en az, en çok ifadeleri ve olumsuz soru kökleri öğrencilerin zaman kaybetmesine sebep olmuştur. Geometri soruları genelde kolay-orta seviye arasındadır. 40 sorunun 32 tanesi 9.sınıf, 8 tanesi 10. sınıf müfredatından sorulmuştur. TYT Matematik testinin bir önceki yıla göre biraz  daha zor olduğunu söyleyebiliriz.”

Yazgan’ın 2023 AYT soruları ile ilgili değerlendirmesi ise şu şekilde: “2023 AYT  Matematik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav neredeyse 10 yıl önceki sınav sorularını hatırlatacak şekilde bol işlemli ve müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. TYT ve AYT ortak müfredatından sorular klasik tarzdadır ve işlem becerilerini ölçmektedir. Bazı sorularda Matematik ve Geometri bilgilerinin aynı anda kullanılması gereken sorular bulunmaktadır. Öğrencilerin soruları yanıtlayabilmeleri için kazanım bilgilerinin yanı sıra temel işlem beceri hızına da sahip olması gerekmektedir. 40 sorunun 13 tanesi 9. sınıf, 10 tanesi 10. sınıf, 6 tanesi 11. sınıf, 11 tanesi 12. sınıf müfredatından sorulmuştur. AYT Matematik testinin geçen yıla göre daha zor olduğunu ve sınavın orta üstü zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.”

 

2023 TYT Fizik ve AYT Fizik Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Fizik Bölüm Başkanı Tahire Çiğdem Yön, 2023 TYT Fizik sorularını şu şekilde değerlendirdi: “2023 TYT sınavında Fizik soruları MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun olarak günlük hayattan örneklerle soruldu. Sınavda 9. Sınıf müfredatından 3 soru, 10. Sınıf müfredatından 4 soru karşımıza çıktı. Elektrik ve optik üniteleri sınavın yıldızlarıydı. Önceki yılların aksine dalgalar ve kaldırma kuvveti ünitelerinden soru gelmemesi bu seneki TYT sınavının sürprizi oldu. Soruların matematiksel işlem gerektirmeyen, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendiren bir yaklaşım üzerine kurulduğu söylenebilir.”

Yön’ün 2023 AYT Fizik soruları ile ilgili değerlendirmeleri ise şu şekilde oldu: “2023 AYT sınavında Fizik soruları önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12. Sınıf müfredatını kapsayacak şekilde karşımıza çıktı. Sorular mekanik ağırlıklı olup işlem gerektiren soru sayısı azdı. Fizik sorularının 9 tanesi 11. Sınıf, 5 tanesi 12. Sınıf ünitelerinden oluştu. AYT sınavında yer alan soruların kazanımlara uygun, temel bilgi gerektiren yeni nesil sorular olarak hazırlandığı söylenebilir.”

 

2023 TYT Kimya ve AYT Kimya Değerlendirmesi

2023 TYT Kimya sorularının tamamının 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsadığını dile getiren Sevinç Eğitim Kurumları Kimya Bölüm Başkanı Deniz Köse, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: “Sorular zorluk düzeyi bakımından önceki yıllarda uygulanan ÖSYM sınavlarına nazaran daha fazla bilgi içerikliydi. Soruların zorluk düzeyi orta seviyedir. 7 Kimya sorusunun 4 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10.sınıf kazanımlarını içermektedir. Bilgiyi yorumlayabilme kabiliyetini ölçecek şekilde soruların bulunduğu görülmüştür. ‘Doğa ve Kimya’ ve ‘Kimya Her Yerde’ ünitelerden soru sorulmamıştır. Düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdır.”

Bölüm başkanının 2023 AYT Kimya soruları değerlendirmesi ise şu şekilde oldu: “2023 AYT Kimya soruları 11. ve 12. sınıf kazanımlarını içermekte olup müfredat dışı soru yer almamaktadır. 13 adet kimya sorusunun 9 adeti 11. sınıf, 4 adeti 12. sınıf müfredatının kazanımlarını içermektedir. Soruların zorluk seviyesi orta düzeydedir. Soru ağırlıklarının bilgiyi hatırlama, yorumlama ve uygulamaya dayalı olduğu görülmüştür.”

 

 

2023 TYT Biyoloji ve AYT Biyoloji Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Biyoloji Bölüm Başkanı Zeynep Akdolun’un, 2023 TYT Biyoloji sorularına ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde: “2023 TYT Biyoloji sorularında müfredat dışı soru bulunmamaktadır. 6 Biyoloji sorusunun 3 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi 10. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınav geçen sene olduğu gibi temel biyoloji bilgisine sahip her öğrencinin yapabileceği düzeyde sorulmuştur. Sorular kolay ve orta düzey sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca bazı sorular birden fazla kazanımı hatırlama ve kıyaslama tarzında sorulmuştur. Geçen seneki sınav formatının dışına çıkılmamış, biyoloji soruları beklendiği gibi anlaşılır ve bilgi düzeyinde sorulmuştur. Sınavın genel olarak öğrencilerin temel biyoloji bilgisini ve bu bilgiyi kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu görülmüştür.”

Akdolun’un 2023 AYT Biyoloji sorularına ilişkin değerlendirmesi ise şu şekilde: “2023 AYT Biyoloji sorularında müfredat dışı soru sorulmamıştır. 13 biyoloji sorusunun 4 tanesi 12. sınıf kazanımlarından, 9 tanesi 11. sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. 11. Sınıf ‘İnsan Fizyolojisi’ ünitesinden 7 soru, ‘Komünite ve Popülasyon Ekolojisi’ ünitesinden 2 soru, 12. Sınıf ‘Genden Proteine’ ünitesinden 2 soru ve ‘Canlılarda Enerji Dönüşümü’ ünitesinden 2 soru sorulmuştur. ‘İnsan Fizyolojisi’ ünitesinden daha çok soru olmakla birlikte, her sistem için  bilgi ve yorum açısından daha ayrıntılı ve spesifik bilgiler sorulmuştur. Bazı sorular çok karşılaşılan soru tiplerinden olması nedeniyle, fazla soru tipi gören öğrencilerin kolay çözebileceği sorulardan olmuştur. ‘Genden Proteine’ ünitesine ait ‘Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji’ sorusu çeldiriciliği güçlü olan ve ayırt ediciliği yüksek olan sorulardan biridir. ‘Canlılarda Enerji Dönüşümü’ ünitesinden ‘Fotosentez’ sorusu her kaynakta bulunan ve konuya hakim her öğrencinin çözebileceği sorulardan olmuştur. ‘Komünite ve Popülasyon Ekolojisi’ ünitesinden grafik yorumlamaya dayalı soru öğrencilerin zorlandığı soru tarzlarından biridir.” 

Akdolun son olarak şunları ekledi: “Geçen seneki sorularla paralellik gösteren fakat bilgi, yorumlama ve grafik okuma becerilerini ölçen bir sınav olmuştur. Sınavın genel olarak zorluk düzeyi bakımından sınava iyi hazırlanan öğrencilerin ancak çözebileceği şekilde, orta düzey soruların yanı sıra güçlü çeldiricilerin de yer aldığı eleyici sorulardan oluştuğu görülmektedir. Geçen seneki gibi ayırt ediciliği yüksek, bilen ve bilmeyen öğrencileri rahatlıkla ölçen bir sınav olduğu görülmüştür.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*